ประเมินราคางานแปล

  อัพโหลดไฟล์งานเพื่อประเมินราคาแปล

  ไฟล์งาน:
  ** ไฟล์ .doc, .docx, pdf, .xls, .xlsx, ไฟล์รูปภาพ
  ไฟล์ล่าสุดไม่สามารถอัพโหลดได้ เนื่องจากรวมขนาดไฟล์ทั้งหมดแล้วเกิน 20MB กรุณาส่งไฟล์ไปที่เมล translationfind@gmail.com เพื่อประเมินราคาแปล
  วัน
  น.