รับแปลเอกสารราชการ ไทย-อังกฤษ ด่วน แปลเอกสารราชการ รอรับที่บ้านได้

รับแปลเอกสารราชการ ไทย-อังกฤษ ด่วน รอรับที่บ้านได้

เอกสารราชการถือว่ามีความสำคัญยิ่ง ในการดำเนินการต่างๆ หรือติดต่องานกับทางราชการรวมไปถึงการดำเนินการในต่างประเทศ และบางครั้งการใช้งานในเอกสารเหล่านี้จะต้องทำการแปลภาษาเพื่อใช้ประกอบในการดำเนินการในต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินการหรือการติดต่อราชการในต่างประเทศเกิดความราบรื่นและเป็นไปได้โดยง่าย ทางศูนย์บริการ “รับแปลภาษา” ของเราจึงมีการให้บริการ รับแปลเอกสารราชการ ทุกชนิดทุกประเภทและพร้อมที่จะส่งมอบงานแปลอันเต็มไปด้วยคุณภาพแก่ผู้ที่มาใช้บริการจากทางเรา

รับแปลเอกสารราชการ ไทย-อังกฤษ ด่วน แปลเอกสารราชการ รอรับที่บ้านได้รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ไทย ด่วน ราคาถูก รับจ้างแปลภาษา พร้อมรับรองจากศูนย์แปล เนื่องจากการติดต่อราชการหรือการดำเนินการในต่างประเทศ หลักฐานที่จะต้องยื่นในการดำเนินการเหล่านั้นจำต้องมีการ “รับแปลเอกสาร” พร้อมกับการรับรองไปด้วย และหลักการแปลนั้นจะต้องเน้นความถูกต้องที่สุดเป็นหลัก รวมถึงศัพท์ในทางราชการของแต่ละประเทศ ซึ่งถ้าเป็นในส่วนของเอกสารทางราชการแล้วการแปลภาษาจะต้องคำนึงถึงการแปลที่ตรงตามต้นฉบับมากที่สุด และสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้งานและโอกาสดีๆ ของทางลูกค้าจะไม่เสียไป

ประเมินราคาแปล

ศูนย์แปลเอกสาร ของเรา มีทีมงานนักแปลภาษาที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงมีความเชี่ยวชาญในแปลเอกสารราชการพร้อมทั้งทักษะและประสบการณ์ในการแปลภาษาที่เรียกได้ว่ามืออาชีพ รู้และเข้าใจในการแปลเอกสารราชการมาเป็นอย่างดี จึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพงานแปลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด ตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประเทศนั้นๆ และที่สำคัญที่สุดคือเมื่อแปลเอกสารราชการกับทางเราแล้วสามารถนำไปใช้งานได้จริง ซึ่งเป็นการเพิ่มความประทับใจให้กับลูกค้าผู้มารับบริการ

กับขั้นตอนและวิธีการสั่งงานง่ายๆ ในการเลือกใช้บริการจากทางเรา

 1. ส่งไฟล์งานเพื่อประเมินราคางาน
 2. แจ้งราคางานให้ลูกค้าได้ทราบ
 3. ลูกค้าทำการชำระเงิน
 4. ดำเนินการแปลเอกสาร
 5. ส่งงานเพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบความถูกต้อง(หากมีส่วนอื่นที่ต้องการแก้ไข)
 6. ส่งมอบงานแปลให้กับลูกค้า

ศูนย์แปลภาษาของเราเน้นการบริการที่ทำให้ลูกค้าเกิดความประทับใจและส่งมอบงานให้ทันเวลา ตามความต้องการของลูกค้า เพราะเราเข้าใจด้วยเหตุผลในการนำไปใช้งานให้ทันเวลา ซึ่งในการสั่งงานลูกค้าจะได้รับงานตามที่ตกลงในกำหนดการวันรับงาน ด้วยรูปแบบการให้บริการที่สะดวกและง่ายต่อการสั่งงาน รวดเร็วและตรงต่อเวลา

คุณภาพงานแปลเราคือที่หนึ่ง

แปลถูก เร็ว และดี ใกล้บ้านคุณจะเห็นได้ว่าเมื่อถึงคราวต้องการที่จะแปลเอกสารเพื่อใช้ดำเนินการอื่นๆ ในต่างประเทศแล้วบางครั้งต่างก็มองหาแหล่งที่แปลเอกสารด้วยภาวะที่มีความเร่งด่วนและจวนตัว และที่สำคัญหาแหล่งที่แปลไม่ทันจนทำให้ในบางทีลูกค้าหลายท่านต้องเสียโอกาสดีๆ สำหรับตัวเองไป หรืออาจจะมีแหล่งที่แปลภาษาอยู่แล้วแต่เนื่องจากเมื่อแปลเสร็จ ครั้นเอาไปใช้งานแล้วกลับใช้งานไม่ได้จริงหรืออาจจะแปลไม่ถูกต้องบ้างทำให้เกิดผลกระทบตามมาสำหรับทางลูกค้า และจำต้องเสียเวลานำกลับไปแก้ไขใหม่เป็นเหตุผลทำให้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา เสียทั้งโอกาส และที่สำคัญที่สุดคือเสียความรู้สึก

ทั้งนี้ความรู้สึกเหล่านี้ของท่านจะหมดไปเพียงแค่ท่านเลือกใช้บริการแปลเอกสารราชการกับทางเรา เพราะเราคือผู้ที่จะทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าศูนย์แปลภาษาของเราสามารถตอบโจทย์ในสิ่งที่ท่านต้องการได้อย่างแน่นอน

✔ เพราะที่ผ่านมาจากประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารราชการมามากกว่า 10 ปี จึงการันตีได้ว่าทุกผลงานการแปลของเราใส่ใจในทุกรายละเอียด มองเห็นความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

✔ เรารู้หลักการแปลเอกสารราชการเป็นอย่างดี หลักการใช้ศัพท์ทางราชการของภาษานั้นๆ

✔ เน้นความถูกต้องของภาษา แปลตรงตามต้นฉบับ

✔ รับรองการแปลได้ ในฐานะบริษัทจดทะเบียนผู้ให้บริการแปลเอกสาร

✔ รับงานแปลด่วนได้ ต้องการแปลเอกสารอะไร ส่งมาหาเราได้เลย แล้วรอรับเอกสารไฟล์แปลก่อน จากนั้นเราจะส่งฉบับรับรองไปให้ที่บ้าน 

✔ ใช้ชื่นวีซ่า เพื่อขอเดินทางไปต่างประเทศได้

สั่งแปลได้ที่ translationfind@gmail.com หรือจะถ่ายรูปเอกสารที่จะแปล แล้วส่งมาที่ Id Line: @tfind ได้เลย

เอกสารราชการที่เรารับแปล

 • รับแปลทะเบียนบ้าน ราคาเริ่มต้น 350 บาท
 • รับแปลใบสูติบัตร ใบเกิด ราคาเริ่มต้น 450 บาท
 • รับแปลทะเบียนสมรส ราคาค่าเริ่มต้น 350 บาท
 • รับแปลใบหย่า ราคาเริ่มต้น 350 บาท
 • รับแปลใบรับรองโสด ราคาเริ่มต้น 450 บาท
 • รับแปลบัตรประชาชน ราคาเริ่มต้น 350 บาท
 • รับแปลใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ราคาเริ่มต้น 350 บาท
 • รับแปลใบมรณบัตร ราคาเริ่มต้น 450 บาท
 • รับแปลหนังสือจดทะเบียนบริษัท ราคาเริ่มต้น 450 บาท
 • รับแปลคำฟ้อง รับแปลคำพิพากษา คำสั่งศาล ราคาเริ่มต้น 700 บาท
 • รับแปลหนังสือเดินทาง ราคาเริ่มต้น 350 บาท
 • รับแปลใบรับรองแพทย์ ราคาเริ่มต้น 400 บาท

**กรณีมีเอกสารที่ต้องการแปลหลายหน้า หลายแผ่น รบกวนถ่ายรูป หรือส่งทั้งหมดให้เราได้เลย เราจะประเมินราคาแปลทั้งหมดไปให้ทันที

** ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Vat 7%

แปลเอกสารราชการ ราคาถูก

เพราะในการแปลเอกสารเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญในการติดต่อประสานงานในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นหลักฐานที่ใช้ในการเดินทางไปต่างประเทศ ด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อเกิดความเป็นสากลหรือการเข้าใจตรงกันในประเทศนั้นๆ หรือภาษานั้นๆ ที่เราต้องการแปลเอกสารแล้วนำไปใช้งาน ซึ่งจะทำให้การดำเนินการต่างๆ เกิดความง่ายและราบรื่นยิ่งขึ้นในการติดต่อประสานงานนั่นเอง เราขอยืนหยัดในการให้บริการแปลเอกสารราชการเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทางลูกค้า เพราะเราเชื่อว่าความต้องการและความจำเป็นของทางลูกค้าคือส่วนสำคัญที่เราจะต้องใส่ใจเป็นอันดับแรกๆ

ในบางครั้งลูกค้าหลายท่านก็มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องการแปลเอกสารให้ทันใช้งานภายในหนึ่งถึงสองวัน เราก็สามารถที่จะบริการงานแปลด่วนให้กับทางลูกค้าได้

ทีมงานนักแปลฝีมือดีและมากประสบการณ์

เราให้บริการงานแปลเอกสารราชการทั้งแปลไทยเป็นอังกฤษ หรืออังกฤษเป็นไทย อีกทั้งภาษาอื่นๆ ที่ท่านต้องการใช้บริการงานแปลจากทางเราเช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น อินโดนิเซีย มาเลเซีย พม่า ลาว กัมพูชา ฯลฯ ทั้งนี้เรามีบรรดาเหล่านักแปลที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรง มีความเชียวชาญเฉพาะด้านงานแปลที่เป็นเอกสารราชการ รู้และเข้าใจในเรื่องของคำศัพท์ที่เป็นทางการ มีประสบการณ์ด้านการทำงานที่ยาวนาน เข้าใจในหลักการแปลเอกสารราชการที่ถูกต้อง มั่นใจในคุณภาพทุกงานแปล แปลตรงตามต้นฉบับสามารถนำไปใช้งานได้จริง เพราะเมื่อแปลเสร็จเรามีการนำเอกสารที่แปลทำการตรวจสอบอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าผลงานการแปลของเราถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด และพร้อมที่จะส่งมอบงานแก่ทางลูกค้า เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้งานแปลของท่านพร้อมทุกสถานการณ์ในการใช้งาน แปลด่วนแปลเร็วเรียกใช้บริการจากทางเราได้ เพราะเรามองเห็นความสำคัญและประโยชน์อันสูงสุดของท่าน และเพื่อให้การดำเนินการในต่างประเทศของท่านเป็นไปได้โดยง่าย ราบรื่น ไร้ซึ่งปัญหาใดๆ ตามมา เพราะสิ่งที่เราได้คือความประทับใจของลูกค้า

เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการแปลเอกสารราชการจากทางเรา

เพราะทุกครั้งที่ผ่านมาเราเข้าใจถึงเหตุผลจำเป็นของผู้ที่มาใช้บริการแปลเอกสารจากทางเราไป นั่นก็คือลูกค้าทั้งหลายต้องการผลงานแปลที่สมบูรณ์และถูกต้องมากที่สุด

ผลงานที่มีคุณภาพ ราคาสบายกระเป๋า ระยะในการแปลที่รวดเร็วทันใจ สะดวก ติดต่อสั่งงานง่าย เข้าใจถึงความต้องการ บริการดุจมิตร

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นหัวใจสำคัญของการให้บริการจากทางเรา อีกทั้งทีมงานเหล่านักแปลของเราต่างก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับเอกสารราชการมาเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ มีความชำนาญเฉพาะทางมีทักษะการแปลเอกสารราชการที่ถูกต้อง เพราะเราคัดสรรผลงานที่มีคุณภาพส่งตรงต่อลูกค้าอย่างไม่ผิดหวัง มั่นใจในทุกผลงานในการแปล เราจึงขอเป็นผู้ช่วยของท่านเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ของท่านเป็นไปโดยสะดวกและราบรื่น และสำเร็จโดยเร็วพลัน

สั่งแปลได้ที่ translationfind@gmail.com

Id Line: @tfind ||| สอบถามโทร 087-8314785

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงานได้ที่ https://www.translationfind.com/about-us/

สั่งผ่าน FB ได้ที่ FanPage ของเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประเมินราคาแปล

Scroll to Top