รับแปลงานวิจัย รับแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษ ส่งงานเร็ว

รับแปลงานวิจัย รับแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษ รับงานด่วนทุกสาขา หาที่แปลงานวิจัย หาที่แปลบทคัดย่อ หาที่แปลเปเปอร์แบบด่วน ที่นี่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รับแปลงานวิจัย ทุกสาขา

ทำไมต้อง รับแปลงานวิจัย?

คำตอบคือ เพื่อนำงานของเราเผยแพร่ในระดับสากลนั่นเอง มีนักศึกษาหลายท่านที่จำเป็นจะต้องแปลงานวิชาการเพื่อนำไปเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ หรือในระดับประเทศ ซึ่งบางที่อาจจะกำหนดให้นักศึกษาต้องส่งงานเขียนวิชาการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ทำให้ความจำเป็นที่จะต้องพึ่งบริการงานแปลมีมากขึ้น

น้องๆ นักศึกษาหลายท่าน อาจจะมีความสามารถที่จะแปลงานด้วยตนเอง แต่หลายๆ ท่านอาจไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษ ซึ่งทางเรายินดีมากๆ ที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของน้องๆ ทุกคน ไม่ว่าจะแปลแค่บทคัดย่อ แปลบทความวิชาการไม่กี่หน้า หรือว่าแปลทั้งเล่ม เราก็พร้อมรับมือเพราะทีมงานมีความพร้อมตลอดเวลา และมีความตั้งใจมากกับงานของนักศึกษาที่ได้ไว้ใจให้เราเป็นผู้ช่วย

รับจ้างแปลภาษา.com ให้บริการงานแปลทุกชนิด บทความทั่วไป นิตยสาร และโดยเฉพาะงานด้านวิชาการซึ่งเป็นความถนัดของเรา เนื่องจากทีมงานของเรามีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี อินโดนีเซีย ฯลฯ ทำให้เรามีความพร้อมในการรับงานจากทุกสาขาวิชาชีพ และเรายังเปิดรับงานตลอด 24 ชั่วโมง

รับแปลบทคัดย่อ

บทคัดย่อ (Abstract) สำคัญอย่างไร? เรียกได้ว่าแทบจะเป็นหัวใจของงานทั้งเล่มเลยก็ว่าได้ เนื่องจากเป็นส่วนที่สรุปเนื้อหาสำคัญทั้งหมดของวิทยานิพนธ์โดยย่อ ซึ่งบทคัดย่อโดยทั่วไปมักจะมีลักษณะดังนี้คือ จะสรุปถึงสิ่งที่ผู้อ่านควรทราบจากงานวิจัยเล่มนั้นๆ โดยเรียงลำดับตามเนื้อหาในเล่มฉบับเต็ม ส่วนความยาวโดยปกติจะไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4 ซึ่งในบทคัดย่อจะไม่มีรูปภาพ ใส่ตารางหรือการ หรือการอ้างอิงใดๆ

สาเหตุที่น้องๆ นักศึกษาจะต้องแปลบทคัดย่อจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ก็เพื่อที่ว่างานวิจัยของน้องๆ จะได้มีภาษาที่เป็นสากล เวลามีคนมาค้นหางานวิจัยก็จะสามารถเจอได้ และเมื่ออ่านบทคัดย่อแล้วเขาสนใจ เนื้อหาฉบับเต็มก็ค่อยนำฉบับเต็มไปแปลเป็นภาษาแม่ของเขาอีกรอบหนึ่ง

การแปลบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษ หลักการสำคัญคือเรื่องการใช้ไวยากรณ์ ที่ไม่ควรจะผิดพลาด เพราะนั่นหมายถึงความน่าเชื่อถือของงานวิจัย และต่อตัวผู้ทำวิจัยเอง ทำให้ส่วนใหญ่นักศึกษามักจะใช้บริการงานแปลจากศูนย์แปลภาษาต่างๆ เพราะจะมีผู้เชี่ยวชาญงานแปลคอยให้บริการ บวกกับประสบการณ์ที่แปลงานมาหลายสิบปี จึงทำให้มีความเชี่ยวชาญมากกว่าคนที่ไม่ได้คลุกคลีอยู่กับงานแปลมาก่อน

บริการ รับแปลบทความวิชาการ

บทความวิชาการ หรือ บางทีรียกสั้นๆ ว่า เปเปอร์ ปกติแล้วนักศึกษาจะต้องเขียนบทความวิชาการ เพื่อนำไปลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งบางแห่งอาจจะต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษทั้งเรื่อง บางแห่งแปลเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะบทคัดย่อ น้องๆ ก็ต้องศึกษาดูรายละเอียดว่า ต้องการจะลงตีพิมพ์ที่ไหน และรูปแบบการจัดหน้า ภาษาที่ใช้คืออะไร จากนั้นก็เตรียมตัวเขียนร่างบทความทางวิชาการ

นอกจากนี้ ในงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง น้องๆ อาจจะสามารถนำมาเขียนเป็นบทความวิชาการได้มากกว่า 1 เรื่อง โดยอาจแยกมาเขียนบทความทีละวัตถุประสงค์ก็ได้  บางคนสามารถเขียนบทความแยกได้ 2 เรื่องในงาน 1 เล่ม ก็ถือว่าใช้ประโยชน์จากผลงานได้คุ้มค่า ผ่านการนำเสนอผลวิจัยที่ปกติแล้วอาจจะถูกวางไว้บนหิ้ง เป็นต้น

บริการ รับแปลเปเปอร์

ในการทำวิทยานิพนธ์ หรือดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องอ่านเปเปอร์จากต่างประเทศ เพื่อสรุปและนำมาอ้างอิงในงานวิจัยของตนเอง ทำให้ต้องใช้วิชาการแปลส่วนตัวของแต่ละคน ซึ่งหากเราต้องการแปลเพียงแค่ให้เราอ่านแล้วพอเข้าใจคร่าวๆ แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ในกรณีที่เราต้องการแปลอย่างถูกต้องตามหลักวิชา เพื่อที่จะนำมาใช้อ้างอิงในงาน อาจจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแปลให้ ซึ่งจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับงานได้มากขึ้น

รับแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษ เป็นอีกหนึ่งบริการที่ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาทั้งระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ให้เราช่วยแปลงานวิจัย บทคัดย่อ แปลวิทยานิพนธ์ เปเปอร์ หรืองานแปลดุษฎีนิพนธ์ เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้งานของทุกท่านออกมาสมบูรณ์แบบมากที่สุด ทั้งการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย หรือจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งงานแปลภาษาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

บริการรับแปลงานวิจัย ของเรารองรับหลายสาขาวิชา

บริการรับแปลงานวิจัย ของเรารองรับหลายสาขาวิชา

ที่นี่เราให้บริการหลายสาขาวิชา ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ทั้งเคมี ชีววิทยา  และฟิสิกส์  สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริการการศึกษา สาขาภาษาอังกฤษ สาขามนุษยศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์และกฎหมาย สาขาการเงิน การบัญชี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  สาขาพยาบาล ฯลฯ

บริการรับแปลงานวิจัย รับแปลงานวิจัยภาษาอังกฤษ จากทีมงาน รับแปลงานวิจัย.com คำนวณราคามาตรฐาน ไม่เอาเปรียบลูกค้า ส่งงานเร็วและตรงเวลา งานที่ผ่านจากมือเราไป ไม่ต้องเจอกับปัญหาแก้ซ้ำไปซ้ำมา ทำให้ลูกค้าต้องสิ้นเปลืองงบประมาณหลายรอบ แถมยังเสียเวลาอีกด้วย

ต้องการใช้บริการต้องทำอย่างไร?

ทีมงานศูนย์แปลของเรายินดีให้บริการ ในราคามิตรภาพ หากท่านสนใจสามารถติดต่อขอใช้บริการจากเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 087-8314785 หรือที่ไลน์ ไอดี: 0878314785 หรือที่อีเมล translationfind@gmail.com

เรามีทีมงานบริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะงานชิ้นเล็กหรือว่างานชิ้นใหญ่ เราไม่เกี่ยง เพราะทุกงานของลูกค้าเปรียบเสมือนงานของเรา เราจึงกล้าที่จะรับประกันคุณภาพทุกชิ้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.translationfind.com

ประเมินราคาแปล